W przypadku hodowli kukurydzy należy zwrócić szczególną uwagę na pozbycie się wszelkich chwastów. Tylko w sytuacji ich całkowitej likwidacji ta roślina uprawna ma warunki do prawidłowego rozwoju. Właściciele pól kukurydzy mogą zastanawiać się, czy pryskać kukurydze na chwasty. Z racji faktu, że kukurydza jest roślinom szczególną narażoną na kilkadziesiąt różnych gatunków, na początku warto zastosować herbicydy totalne, które będą w stanie zwalczać zarówno chwasty jedno, jak i dwuliścienne. W przypadku korzystanie z tego typu preparatów chwastobójczych należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące zalecanej ilości stosowania produktu, aby nie doprowadzić do uszkodzeń rośliny. W zależności od okresu, w którym aplikowany będzie preparat służący ochronie rośliny, należy stosować dwa różne rodzaje herbicydów.

Uprawa kukurydzy – herbicydy

Pierwsze z nich to herbicydy doglebowe. Powinny być dostosowane do zagrażających kukurydzy chwastów. Ponadto ich działanie jest możliwe w przypadku dużej wilgotności gleby. Rolnicy muszą mieć na uwadze, że skorzystanie z tego produktu w wypadku suchej gleby nie ma sensu, ponieważ preparat nie będzie skuteczny. Zaletom tego rozwiązania jest likwidacja chwastów na wczesnym etapie. Należy mieć jednak na uwadze, jaki rodzaj zachwaszczenia może wystąpić na danym terenie, co nie zawsze jest łatwym zadaniem. W późniejszym okresie stosowane są herbicydy nalistne. Ich zastosowanie może okazać się nieuniknione w przypadku niedostatecznej skuteczności ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, takie jak duże opady deszczu, a także nieodpowiednia temperatura czy nieprawidłowego dobrania herbicydów doglebowych.

W tym wypadku bez trudu można dostosować preparat do gatunków występujących na danym obszarze chwastów. Osoba zajmująca się uprawą kukurydzy jest w stanie zastosować preparat chwastobójczy w przypadku wystąpienia najbardziej sprzyjających warunków. W tym wypadku istnieje jednak zagrożenie, że zabieg zostanie przeprowadzony za późno, co może wpływać na nieprawidłowy rozwój kukurydzy.

Pryskanie kukurydzy preparatem chwastobójczym  – kiedy należy się na nie zdecydować?

W przypadku herbicydów doglebowych należy zastosować preparat przed wschodem kukurydzy. Tego rodzaju środki stosuje się najczęściej tuż po siewie. Możliwe jest również korzystanie z siewu, lecz obecnie niezwykle rzadko korzysta się z tego rozwiązania. W przypadku początkowych fazach rozwoju tej rośliny stosowanie herbicydów jest niezwykle istotne, ponieważ w późniejszych fazach roślina rośnie dynamiczne, a wcześniej wykorzystane środki mogły okazać się wystarczająco skuteczne. W przeciwnym wypadku konieczne może okazać się zastosowanie herbicydów nalistnych.

Preparaty tego rodzaju wykorzystuje się najczęściej w 3,4 5 lub 6 fazie rozwoju rośliny, gdzie kukurydza przechodzi przez łącznie 8 faz liści. Pomimo że okresu, w którym należy stosować herbicydy nalistne, nie da się ustalić w sposób jednoznaczny, należy pamiętać o tym, aby nie wykonywać oprysku w przypadku kukurydzy w 7 oraz 8 fazie liścia. Zastosowanie takich środków w tych fazach może skutkować w rozregulowaniu harmonijnego rozwoju rośliny. Szereg negatywnych skutków jest spowodowany obecnością stożka wzrostu kukurydzy po 6. fazie liści na powierzchni, a nie pod ziemią jak w przypadku wcześniejszych etapów.

Środek na chwasty w kukurydzy – z jakich produktów warto skorzystać?

Osoby zajmujące się uprawą kukurydzy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem właściwego preparatu. Aby mieć zróżnicowany wybór warto skorzystać z oferty sklepów, które specjalizują się w sprzedaży środków służących do ochrony roślin. Jednym ze sprawdzonych adresów oferujących duży wybór herbicydów służących do ochrony kukurydzy jest https://superplony.pl/pl/c/Ochrona-kukurydzy/35. Firma ma profesjonalną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony roślin uprawnych. Z tego względu klient może liczyć na fachowe porady.

Jaki środek na chwasty w kukurydzy?