Maska przeciwgazowa to produkt nie każdemu dobrze znany. Przeznaczona jest do indywidualnego użytku, dzięki czemu może zostać wykorzystywana w chwili nagłej potrzeby. Maski przeciwgazowe wykorzystuje się w celu ochrony i zabezpieczenia zdrowia przed szkodliwymi substancjami. Z reguły występują one w wykonywanych zawodach, które stwarzają ryzyko zatrucia się substancjami znajdującymi się w powietrzu. 

Działanie maski przeciwgazowej

Maski przeciwgazowe wyposażone są w specjalny filtr, mający na celu usuwanie zanieczyszczenia. W pierwszej kolejności filtrowane są zawiesiny: dym, bakterie, pył azbestowy. Do tego celu wykorzystuje się filtry o porach wielkości < 0,5 mikrona. W drugiej kolejności zatrzymywane są substancje chemiczne. W tym przypadku zanieczyszczenia pochłaniane są metodą adsorpcji przez węgiel aktywny, ewentualnie masę chłonną, wchodzącą w reakcję z substancją. Zatrzymanie pyłów jest ostatnim etapem oczyszczania powietrza. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, jak działa maska przeciwgazowa i nie zapominać o wymianie filtra po kilku godzinach używania. 

Maska przeciwgazowa – rodzaje 

Maski przeciwgazowe przeważnie używane są w niebezpiecznych i niekorzystnych dla zdrowia warunkach. Muszą zabezpieczać górne drogi oddechowe przed zagrażającym zawiesinom i pyłom znajdującym się w powietrzu. Narażone na tego typu zagrożenie są osoby pracujące w między innymi straży pożarnej. Bez względu na to, jaka maska przeciwgazowa zostaje użyta, wyróżnia się dwie główne:

  • Maski filtracyjne – ich zadanie polega na oczyszczaniu powietrza, które jest wdychane przez konkretną osobę. Znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie w powietrzu są różnego rodzaju substancje toksyczne, gazy czy pyły posiadające duże cząsteczki, możliwe do wyłapania przez filtry zawarte w maskach przeciwgazowych. Pobierają one powietrze z otoczenia, następnie przepuszczają je przez sieć filtrów, przygotowanych na tego rodzaju substancje. Gwarantuje to przepuszczenie do płuc człowieka powietrza wolnego od zanieczyszczeń. Maski filtracyjne stosowane są w różnego rodzaju zawodach, w których istnieje ryzyko wdychania niebezpiecznych substancji, a także przez straż pożarną. Warto pamiętać o tym, że tego typu maski powinny posiadać specjalną membranę, która będzie umożliwiała komunikację z innymi osobami.
  • Maski izolacyjne – to rodzaj masek, które są połączone z butlą powietrzną, która umożliwia oddychanie tlenem. Odróżnia je to od masek filtracyjnych tym, że odcina się daną osobę całkowicie od toksycznego powietrza, poprzez butlę tlenową połączoną z maską. Zapobiega to wdychaniu skażonego powietrza. Maski izolacyjne nie dopuszczają do środka powietrza z zewnątrz, posiadają jedynie zawór usuwający nadmiar tlenu ze wdychanego powietrza zawartego w butli. Działanie tego typu maski polega na zamianie wydychanego dwutlenku węgla w tlen i parę wodną. Które następnie gromadzą się w specjalnym worku oddechowym. W przypadku maski izolacyjnej trzeba pamiętać o wymianie pochłaniacza regeneracyjnego, umożliwiającego przepływ powietrza. Pozwala on na użytkowanie maski przez jak najdłuższy czas.

Maski izolacyjne są lepszym rozwiązaniem w przypadku osób przebywających przez wiele godzin w pomieszczeniach zagrażających zdrowiu czy życiu, niż maski filtracyjne. Takie warunki zdecydowanie nie sprzyjają wdychaniu powietrza przez człowieka. 

Maski przeciwgazowe – właściwości

Maski przeciwgazowe zdecydowanie są elementem niezbędnym do pracy w szczególnie niebezpiecznych warunkach. Są niezastąpione w sytuacjach, kiedy trzeba ewakuować poszkodowane osoby z budynków objętych dymem po pożarze. Dlatego dobranie odpowiedniej maski powinno być właściwe ze względu na stopień zanieczyszczenia powietrza. W mocno zanieczyszczonym pomieszczeniu słusznym rozwiązaniem będą tylko maski izolacyjne. Trzeba pamiętać o tym, że powinny być one dopasowane do twarzy osoby, która musi ją założyć. 

Maski przeciwgazowe mają szeroki zakres zastosowania. W przypadku ich użycia trzeba dbać o ich konserwację i najważniejsze elementy. Należy sprawdzać filtry i pochłaniacze, które regularnie powinny być wymieniane. Dzięki temu maski przeciwgazowe będą skutecznie działały i zapewniały ochronę przed szkodliwymi substancjami.

Jak działa maska przeciwgazowa?