Wypożyczalnia samochodów w Kutnie ma bardzo atrakcyjną ofertę dla osób zainteresowanych tego typu usługami. To właśnie tam wynajem pojazdów może nie raz i nie dwa okazać się jedną z korzystniejszych opcji. Niekiedy jednak konsument obawia się tego, co stanie się z pojazdem i kto zostanie obciążony kosztami, jeżeli dojdzie do kolizji drogowej. Wypożyczalnie doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego na bieżąco współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jak wygląda ubezpieczenie wynajmowanego auta?

Ubezpieczenie OC dla wynajmowanego pojazdu

Pojazdy mechaniczne są zobowiązane do tego, aby posiadać polisę OC praktycznie jednakową dla wszystkich samochodów – niezależnie od tego, czy ma się do czynienia z wynajmem czy własnością. To na mocy obowiązujących przepisów prawa OC zapewnia sumę gwarancyjną, która nie może być niższa niż:

  • 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód na osobie,
  • 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód na mieniu.

Wszyscy mogą liczyć na to samo niezależnie od tego, z jakim dokładnie towarzystwem ubezpieczeniowym ma się do czynienia, czy też kto decyduje się na podpisanie umowy – osoba prywatna bądź też firma.

Jak widać, nawet wynajmowane samochody posiadają ubezpieczenie OC, które gwarantuje odszkodowanie finansowe osobom poszkodowanym, jeżeli to wynajmujący kierowca jest sprawcą kolizji. OC zawsze przypisane jest do danego pojazdu. Niekiedy wypożyczalnie umieszczają w umowach zapis odnoszący się do tego, kto może kierować danym autem.

Jeżeli kolizję spowodował ktoś, kto nie został wyszczególniony w umowie (dlatego też zawsze trzeba bardzo dokładnie przemyśleć decyzję o udostępnieniu auta osobie trzeciej), można spodziewać się regresu w stronę ubezpieczonego, tj. w stronę tego, kto taką właśnie umowę podpisał. Dodatkowo towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dochodzić swoich praw i zwrotu poniesionych kosztów, jeżeli kierowca doprowadził do kolizji:

  • będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
  • zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • nie posiadał właściwych uprawnień do kierowania pojazdem.

Polisa AC dla wynajmowanych pojazdów

AC należy do dobrowolnych polis, ale bardzo często bierze się je pod uwagę, jeżeli chodzi o ubezpieczenie wynajmu samochodu. Zdecydowana większość pojazdów to auta młode, ledwo kilkuletnie, których wartość jest całkiem spora. Nie ma się więc czemu dziwić, że taki rodzaj ubezpieczenia cieszy się popularnością. Odszkodowanie finansowe w tym momencie wypłacane jest wypożyczalni, jeżeli dojdzie do uszkodzenia na skutek kolizji czy działania czynników zewnętrznych, np. pożaru lub powodzi.

Aczkolwiek należy pamiętać o tym, że jak każda polisa, tak również i w tym przypadku ma się do czynienia z wyłączeniami, które mogą obejmować takie przypadki, jak uszkodzenie pojazdu na skutek rażącego niedbalstwa, prowadzenie samochodu przez osoby nieposiadające uprawnień czy też wykorzystywanie auta niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Wynajem samochodu – dodatkowe ubezpieczenie

Skoro już wiadomo, jak się ma sprawa między wynajmem samochodu a ubezpieczeniem, warto zastanowić się nad kolejną kwestią – dodatkową polisą. Czy jej obecność jest faktycznie wskazana? W końcu wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Oczywiście, jednak w przypadku nieprzewidzianej sytuacji dodatkowe ubezpieczenie na wynajem samochodu może w znaczący sposób uratować budżet. Tym bardziej, że wystarczy niewiele, aby doszło do kolizji czy nawet zwykłego otarcia samochodu. Dlatego warto pomyśleć o tej opcji – w szczególności, że każdy pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego jest w stanie dobrać rozwiązanie, które będzie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Dodatkowa polisa może zostać zawarta zarówno w przypadku wypożyczenia na krótki okres, jak i na coraz bardziej popularny wynajem długoterminowy.

Wynajem samochodu a ubezpieczenie