Bycie dobrym nic nie kosztuje – wystarczy tylko chcieć nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. W INDUSTRIA bardzo dużą uwagę przywiązuje się do społeczności lokalnej, w której okolicy działa przedsiębiorstwo. Współpracując z ludźmi i działając dla ludzi, czyli chcąc dla nich jak najlepiej. Z tego właśnie względu zdecydowano się powołać Fundację Świętokrzyskich kopalni surowców mineralnych o nazwie KAGANEK.

Jak działa fundacja KAGANEK?

Fundacja KAGANEK przede wszystkim niesie pomoc tym, którzy są w potrzebie. W ramach swoich działań realizuje liczne programy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez fundację jest walka z wykluczeniem społecznym na wielu płaszczyznach. Oprócz tego fundacja wspiera również organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które mają pomysły na pozytywne akcje oraz niosące dobro i korzyści dla mieszkańców społeczności zmiany.

W ramach projektu Szychta, podmioty mogą wnioskować o dofinansowanie na realizację swoich planów, co pozwala wdrażać je i polepszać jakość życia wszystkich osób żyjących w danej społeczności. Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, fundacja zajmuje się również organizacją zajęć sportowych oraz meczów piłkarskich w ramach programów Mała Kopalnia i Duża Kopalnia. Ten pierwszy skierowany jest do podopiecznych domów dziecka i świetlic środowiskowych, a jego celem jest aktywizacja młodzieży i dzieci, które mogą z różnych powodów doświadczać wykluczenia społecznego. Projekt ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i odnosi spore sukcesy. Duża kopalnia to natomiast turniej piłkarski skierowany do pracowników przedsiębiorstwa, którego celem jest oczywiście działalność charytatywna na wybrany cel.

Oprócz tego fundacja organizuje również liczne konkursy, jak np. Wykop To, którego celem jest wyszukanie utalentowanych dzieci do 18 roku życia i wsparcie rozwoju ich umiejętności i nie tylko. Dzięki takim programom młodzież zyskuje szansę realizacji swoich pomysłów i marzeń, co następnie przekłada się na ich życie w wielu pozytywnych aspektach.

Fundacja KAGANEK organizuje jeszcze wiele innych programów wsparcia i nie tylko, pomagając lokalnym społecznościom. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej działalności lub skorzystać z któregoś z projektów, który jest przez nią realizowany, wystarczy, że odwiedzisz stronę fundacji i otworzysz zakładkę programy – tam znajdziesz wszystkie informacje dotyczące różnych akcji pomocy czy planów charytatywnych.

Więcej na stronie https://industria.eu/fundacja/

Jak działa fundacja Kaganek?