Każda dziedzina prawa ma swoje żelazne zasady, na których się opiera. W podstawowej wersji powinny być one znane nawet tym osobom, które na co dzień nie są zawodowo związane z tą dziedziną. Bardzo często zdarza się przecież, że jako osoba trzecia możesz być zaangażowany w sprawę z dziedziny prawa cywilnego. W Gdyni potrzeba wynajęcia specjalisty w tym zakresie zdarza się praktycznie codziennie. Czym zatem jest prawo cywilne i w jakich sytuacjach znajduje ono zastosowanie?

Prawo cywilne w Gdyni – czym jest?

Prawo jest tak szeroką dziedziną, że nie da się jej rozpatrywać bez podziału na odpowiednie podkategorie. Takie rozróżnienie jest niezbędne do tego, aby dało się wybrane przepisy w praktyce wprowadzić w życie. Podobnie jest z prawem cywilnym w Gdyni, które znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach. Jest to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, ponieważ normuje ona stosunki majątkowe i niemajątkowe łączące osoby fizyczne i osoby prawne. W świetle prawa cywilnego osoby prawne określane są jako podmioty prawa prywatnego.

Specjaliści zajmujący się prawem cywilnym w Gdyni zawsze muszą zachować racjonalny ogląd sytuacji, aby ocenić szanse klienta na osiągnięcie danego celu. Konieczne jest również rozpatrzenie wszystkich dostępnych możliwości działania, a następnie wybór takiej strategii, która nie spowoduje ewentualnych dodatkowych strat. Choć wydaje się to skomplikowanym schematem pracy, to dla specjalistów od lat działających w tej branży nie jest to niczym nowym ani niezwykłym.

Podstawa prawa cywilnego w Gdyni

Dana gałąź prawa nie może obowiązywać w praktyce, jeśli nie ma wyznaczonej podstawy prawnej. Podobnie jest również w prawem cywilnym w Gdyni, będącym przedmiotem zainteresowania wielu profesjonalnych prawników. Obowiązuje ono głównie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Odniesienie do tego aktu prawnego jest konieczne do umiejscowienia danej sprawy klienta w świetle obowiązujących przepisów. Obowiązkiem każdego prawnika zajmującego się prawem cywilnym w Gdyni jest przestrzeganie tego aktu prawnego, ale nie tylko jego. Stosunki cywilno-prawne kształtują również odrębne ustawy, takie jak Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o własności lokalu, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. W tej kategorii należy również wyróżnić odrębne: Prawo przewozowe, Prawo wekslowe z 1935 roku, Prawo czekowe z 1936 roku oraz Prawo upadłościowe i naprawcze.

Prawo cywilne w Gdyni – fachowa pomoc prawna

Już sama podstawa prawa cywilnego wskazuje, jak rozbudowana jest to dziedzina. Określa ona wiele stosunków, a więc przepisy muszą być przygotowane ze szczególną drobiazgowością. Mając to na uwadze, w razie potrzeby warto możliwie jak najszybciej zainteresować się skorzystaniem z profesjonalnej pomocy prawnej. Specjaliści działający w ramach prawa cywilnego w Gdyni posiadają szerokie doświadczenie związane z reprezentowaniem interesów klientów.

Czym jest prawo cywilne?