W większości przypadków rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z posiadaniem odpowiedniego kapitału. Niewiele jest osób, które rozpoczynając swoją przygodę z własnym biznesem mają zgromadzone odpowiednie środki finansowe. Rzadko otrzymujemy bogaty spadek po stryjecznym wujku mamy, który możemy zainwestować w biznes. Skąd brać środki na rozkręcenie działalności? Czy jest szansa na pomoc z banku od pierwszy dni funkcjonowania firmy? Na te i inne ważne pytania znajdziesz odpowiedź w tekście.

Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Nie są to duże środki, ale mogą stanowić dobry fundament pod nową firmę. Bardzo korzystny jest fakt, że dotacja z Urzędu Pracy jest bezzwrotna a procedura jej otrzymania bardzo szybka – niekiedy w ciągu półtora miesiąca od złożenia wniosku. Aby otrzymać pomoc finansową należy spełnić warunki i złożyć odpowiednie dokumenty. Aby otrzymać pieniądze należy przede wszystkim posiadać status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dopiero po trzech miesiącach od rejestracji można rozpocząć starania o przyznanie dotacji. Nie można mieć także działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kwota dotacji wynosi od niespełna 4 000 do prawie 23 000 złotych.

Dotacje ze środków unijnych są dobrym rozwiązaniem na pozyskanie dodatkowych funduszy. Podobnie, jak w przypadku dotacji z Urzędu Pracy, środki unijne są pomocą bezzwrotną. Istnieją jednak pewne warunki, które trzeba spełnić. Firma musi istnieć na rynku przez minimum dwanaście miesięcy. W innym przypadku będziemy musieli zwrócić otrzymaną kwotę. Pieniądze ze środków, które są przez nas wydawane muszą być udokumentowane i przedstawione w urzędzie. Kwota dotacji unijne jest prawie dwukrotnie wyższa niż kwota środków z Urzędu Pracy i wynosi 40 000 złotych osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą oraz 20 000 złotych na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

Fundusz kapitału zalążkowego jest jedną spośród wielu dostępnych form finansowania nowej działalności gospodarczej. Aby rozpocząć starania o kapitał z funduszu firma nie musi istnieć fizycznie, wystarczy dobry pomysł, który sam się obroni. Maksymalna kwota, jaką można pozyskać z funduszu wynosi do 1 000 000 złotych. Aby złożyć wniosek należy wypełnić jedno-, dwustronicowy opis inwestycji. Jest to mało popularne źródło finansowania. Wiele osób ma obawy przed złożeniem wniosku, że ich niekiedy innowacyjny pomysł zostanie wykorzystany. Osoby odpowiedzialne na przyznawanie środków z funduszu zapewniają, że pomysły bez ich twórców są bezwartościowe.

Wiele banków oferuje atrakcyjne warunki kredytowe dla firm od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota, o jaką możemy się starać wynosi do 10 000 złotych. Składając wniosek Bank stosuje uproszczoną procedurę kredytową. Jest to ogromne ułatwienie dla klientów, gdyż Bank nie wymaga dodatkowych dokumentów a bardzo często wystarczy dowód osobisty, wyciąg z konta oraz dobra historia kredytowa.

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności warto zapoznać się z ofertą dodatkowych źródeł finansowania i skorzystać z któregoś z nich.

Skąd brać fundusze na założenie firmy?

Dodaj komentarz