W zakładach produkcyjnych, podczas procesów technologicznych, do powietrza otaczającego miejsce pracy uwalniane są różnego rodzaju zanieczyszczenia, ciepło i para wodna. Mogą one stanowić spore zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ale też powodować szybsze zużycie, uszkodzenia i awarie maszyn i urządzeń. W rozwiązaniu tych problemów pomaga zastosowanie odpowiedniej wentylacji. System wentylacji przemysłowej zmniejsza zanieczyszczenie powietrza i oszczędza energię, wypychając zanieczyszczone powietrze przez kanał spalinowy.

Czym jest wentylacja przemysłowa i jak działa?

Wentylacja przemysłowa powinna być stosowana w celu utrzymania bezpiecznego poziomu zanieczyszczeń w środowisku pracy, ale także w celu zapewnienia utrzymania temperatury w dopuszczalnych granicach. Wentylacje przemysłowe instaluje się w celu chłodzenia budynków i procesów przemysłowych jak najbliżej ich źródła. Ponadto zapewniają one stały dopływ świeżego powietrza zewnętrznego w lecie, kiedy upały mogą powodować przegrzanie pomieszczeń. W przypadku wymuszonej wentylacji naturalnej temperatura we wszystkich pomieszczeniach nie jest taka sama. Można tego uniknąć, instalując w całym budynku kanały rozprowadzające chłodne lub gorące powietrze równomiernie w każdym z poszczególnych miejsc.

Jeśli chodzi o obszar związany z produkcją, najbardziej rozpowszechnione są wyciągi. Mogą one być stosowane w całym zakładzie produkcyjnym lub w poszczególnych obszarach, w których występuje niekontrolowana emisja zanieczyszczeń powietrza, np. przy pracach spawalniczych, malowaniu, w strefach pakowania i dostaw oraz w strefach magazynowania substancji toksycznych. Inną alternatywą jest wentylacja strefowa: zaleca się ją wszędzie tam, gdzie jest to bardziej opłacalne niż wentylacja z wykorzystaniem systemów drzwiowych oraz gdy odciąganie oparów nie ma odbywać się w określonym obszarze (np. recyrkulacja powietrza wywiewanego).

Oferta wentylacji przemysłowej dostępna jest na stronie https://naar.pl/oferta/instalacje-wentylacji-przemyslowej/. Wentylacja przemysłowa w halach produkcyjnych nie może być uzależniona od warunków zewnętrznych. We wnętrzach obiektów przemysłowych wymagany jest stały dopływ świeżego powietrza, który powinien być niezależny od warunków zewnętrznych. W dużych halach produkcyjnych lub budynkach, w których znajdują się różne stanowiska pracy o różnych wymaganiach, konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów do usuwania dymu i wymaganego odciągu. Dlatego też warto zastosować, a nawet powinno się na instalację systemów wentylacji przemysłowej.

Jak zaprojektować wentylację przemysłową?

Do przygotowania projektu wentylacji przemysłowej konieczne jest określenie wymagań środowiskowych zakładu. W tym celu konieczne jest zapoznanie się z przepisami regulującymi jakość powietrza w danym obiekcie. Ponadto konieczne jest uwzględnienie m.in. rodzaju i stężenia zanieczyszczeń występujących w miejscu pracy w określonym czasie we wszystkich miejscach. Ważne jest również, aby wybrać system wentylacyjny, który będzie działał z optymalną wydajnością przy możliwie najniższym zużyciu energii, co pozwoli na jego ekonomiczną efektywność. W przypadku instalacji przemysłowych, zwłaszcza w obiektach profesjonalnych, stosowane produkty muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa dla zdrowia. Może to obejmować elastyczne i niepalne rury wentylacyjne w obszarach o wysokim ryzyku pożarowym. W innych przypadkach instaluje się tradycyjne rury elastyczne lub ocynkowane kanały kwadratowe o odpowiednim przekroju. Kluczową rolę odgrywają kolektory, przez które powietrze jest kierowane do poszczególnych kanałów wentylacyjnych, oraz kolana, króćce, kołnierze i łączniki, a także trójniki.  Do jednych z najczęściej stosowanych typów wentylacji należą, takie jak dachowe, osiowe czy też kanałowe. Dobrze zaprojektowana instalacja systemów wentylacyjnych jest kluczem do sukcesu, później pozostaje jej montaż najlepiej przez profesjonalną firmę, która się zajmuje.

Instalacja wentylacji przemysłowej – dlaczego warto się zdecydować?